Sjukt Dålig Vandel

https://soundcloud.com/schmeltztiegel-dj/sjukt-dalig-vandel-live-performed-dj-set-december-2022

I bästa fall är livet en resa. Sällan som enkel linje från en punkt till en annan. Mer ofta en spelplan med otydliga gränser och regler. Egentligen ett bergslandskap som när klockan startar blir ett överväldigande böljande hav. Med eller utan hjälp förs man över toppar och dalar med en enda förtvivlad önskan att se bortom nästa krön. Finna kraft att ropa på hjälp. Med bibehållen uthållighet stillas vattnet åter till en horisont utan vare sig A eller B.

Förbluffande är att vetenskapen ännu inte förstått betraktarens roll. De borde lyssna på konsten. I ett universum där varje ögonblick samtidigt är framtid och historia sitter Jesus och Buddha tillsammans under ett fikonträd och gråter. Historien berättar om de som sett sanningen. Det slutar aldrig väl.

Smuts är både lort och mylla. Man pratar hellre om det fina än det fula. Som vore de inte ett. Som om Gud själv aldrig antagit och helgat köttet. Som om vi inte var löjliga i all vår glans.

Gryningen är höljd i dunkel. Allt i mitten av allt. För länge har profetior förväxlats med verklighet. Med tiden förstår vi att allt kan börja först när allt har ett slut.

Hardcore, Motherfucker.
I evighet,
Amen.