HUR SKA DU HA DET

Det sägs att vetenskapen är säker på sin sak för den är dubbelt blind. Det låter konstigt. Vågar man tro på nån som säger att det inte finns någon sanning? Jag skrev en ramsa som ung. Den kommer åter till mig ibland.

"Att vilja veta är en plåga en oro som jag har men så ställer du en fråga;
Måste jag ha alla svar?
Ett sorgset leende tårar på din kind:
Man kan inte tvinga seende på en som valt att vara blind"

Det var nog så med henne. Varje sten skulle vändas. När allt länge varit över ett slutligt svar.

“Jag visste ju att du var olycklig men jag var för självisk för att göra slut."